Tajmazlo lixmaixhplef Romeij Pgaz K'nyau พิมพ์ ส่งเมล

Le t'niz nya iz, p'k'plavhtauf tajgauzmoo hpujhpo t'tau iz,
bafqavdauv Tajmazlo lix Pgaz K'nyau
p'hsomof le tajgauzmoo hpujhpo t'tau iz neif,
k'kai bluv le pgaz savlau mazlo lix Romeij Pgaz K'nyau kwauj
kauv gaz daiv av gauj neif lauz.
Tajgauzmoo av tokof t'tau iz neif, kai tajhpav lo lixmaixhplef av miz.
dauv p'k'mazhtauf k'dauv soonya rujruj neif lauz.

ถัดไป >