Qoseif loois Olaisola hai of pgaz le taj maz lauj Seiwi-a. พิมพ์ ส่งเมล
Image
Qoseif loois Olaisola
, pgaz kwai lix hpo le av mi hoov saf hpla wai daf t’gaz, dauv av doox av hte hai hav of wai pgaz le taj maz lauj Seiwi-a. P’sav hku wai dof mav le av wai heij lau av sav, dauv av taj hse k’tauj le av luj dof pgeiz dof lai hav of wai pgaz.

Qoseif loois Olaisola neif, kai pgaz le av maz ce baf pgaz k’lux Pgaz K’Nyau rav mav. Htai neif t’kav baf neif, av wai kwai lix t’bluv k’lux dauv kai bluv wai daf le hposaf ho dauv nauj tauj plaif hpo av gauj. Div sauv le p’hti baf lix t’bluv beif le pgaz htuv htauf neif kei au le pgaz k’nyau kwauj, meij wai Lix Koohso, Hsiv hsiv dauv Toov loo, Boni Martin dauv Bibiyana. Lix t’beif laj laj iz neif, kai lix le av geiz dauv bluv of wai daf le hposaf ho av gauj dof mav, dauv krev le p’k’lux pgaz k’nyau k’baf hpav dauv lix t’hpaf iz. P’taj kai pgaz k’nyau neif, k’of hplaf htauf dauv of hpiv of kle htai le p’baf kwai loz dauv hpav loz pgaz k’nyau av kwauj hsoof hsoof neif lauz.

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >