Kri of plaif พิมพ์ ส่งเมล
Image Dauz puj waij kauv gaz daif eh, boof htauf le Kri of plaif liz mauz p'wai daf kauv gaz soof hku sav hku dauv k'taix k'tauz p'sav hkauv lauz pax K'caj Kri av klaiv neif lauz.
< ก่อนหน้า   ถัดไป >